De Voedselbank

 

Sinds enige tijd doet een aantal kerken in Noord mee aan een actie voor de Voedselbank in ons stadsdeel. Gelovigen nemen een of meer boodschappen mee naar de dienst en deponeren die in een doos achter in de kerk. Na de dienst wordt deze doos opgehaald.

De Voedselbank in Noord, die wordt gerund door vrijwilligers van het Leefkringhuis, geeft wekelijks een ondersteunend voedselpakket aan ruim 200 huishoudens. Er zijn landelijk vastgestelde normen, wanneer je voor zo’n pakket in aanmerking komt. Je moet dan ver beneden het sociaal minimum te besteden hebben. Regelmatig wordt gecontroleerd of dat nog het geval is. Daarnaast heeft de Voedselbank nog een aantal noodpakketten samengesteld voor acute noodgevallen. Bijvoorbeeld: moeder heeft al twee dagen geen eten meer kunnen kopen voor de kinderen. In zo’n geval wordt er uiteraard dezelfde dag nog gegeten.
Naast het geven van eten, wordt er door maatschappelijk werksters gekeken of er nog andere hulp moet worden geboden en of alle financiële mogelijkheden wel zijn benut. Zo komt het voor, dat iemand geen huurtoeslag heeft aangevraagd. Ook worden er trainingen gegeven om bijvoorbeeld mensen te leren hoe je met weinig geld toch redelijke boodschappen kunt doen en wat je vooral niet moet doen.

De Voedselbank is afhankelijk van giften van bedrijven, boeren, enz.. Men geeft de zogenoemde overproductie. We zien nu, dat door de moeilijke economische omstandigheden er minder overproductie is, terwijl de vraag juist toeneemt. Vandaar de noodzaak van de kerkenactie.

Producten die vooral welkom zijn: groenten in blik en pot, alle soorten pasta en bijbehorende sausjes, chocopasta, jam, hagelslag, soep, rijst, houdbare melk, koffie, thee. Eigenlijk alles wat iets langer bewaard kan blijven.

Wilt u meer informatie, dan kunt u altijd bellen met het Leefkringhuis, telefoon 6362539. http://www.amsterdam.voedselbank.org/html/amsterdam_noord.html

De diakenen bedanken u, dat u aan de oproep om houdbaar voedsel mee te nemen naar de Ark nog steeds gehoor geeft. Wij hopen dat u, zolang dit nodig blijkt, dit project wilt blijven steunen.
Hartelijk dank hiervoor.

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >