Ontdek je eigen meditatietraditie


Mediteren is in! Vanaf de jaren 70 kon je op veel plaatsen allerlei oosterse meditaties volgen. De laatste jaren is vooral mindfulness ‘in’, een uit het boeddhisme afkomstige, maar nu op westerse leest geschoeide vorm van meditatie. In allerlei trainings-en coachingstrajecten, in buurthuizen, maar ook op universiteiten, lagere scholen en binnen sommige psychologische behandelingen wordt mindfulness gegeven en geniet een toenemende belangstelling. Ook VACARE, het landelijk platform van de PKN, dat is opgericht om meditatie binnen de protestantse kerk te bevorderen, heeft elementen van mindfulness opgenomen. Zelf heb ik in juni en in het najaar 2012 mindfulness workshops in de Ark en in andere kerken gegeven. Maar….christelijk mediteren bestaat óók en trekt steeds meer (kerk) mensen aan.

Christelijk mediteren heeft oude wortels, en gebeurt op heel veel verschillende manieren. Het woord meditatie komt (aan de hand van het woord ‘meditari’ geteld in de latijnse Bijbelvertaling) twintig keer in de bijbel voor. Meditari is een vertaling van het Hebreeuwse woord ‘hgh’ dat duidt op het herhaaldelijk half luid lezen van Gods woord, murmelen zoals o.a. in Psalm 1:2. De psalmdichter prijst gelukkig wie “vreugde vindt in de wet van de Heer” en de wet dag en nacht bemediteert. Woestijnkluizenaars en oosters-orthodoxe christenen baden en bemediteerden het ‘Jezusgebed’: “Heer Jezus, Zoon van God, onferm u over mij zondaar.” Het is met zijn eindeloze herhaling een mantra-gebed om het rationele denken tot zwijgen te brengen en het hart te openen voor de aanwezigheid van Christus. Bernard van Clairvaux paste in de twaalfde eeuw beelden bij meditatie toe. In de late middeleeuwen wordt geen scherp onderscheid meer gemaakt tussen bijbellezing, overweging , gebed en contemplatie (ontvankelijk en schouwend aanwezig zijn bij het object van meditatie). Maarten Luther mediteerde tweemaal per dag. Velen van ons zijn in het oecumenisch klooster in Taizé geweest, behalve vanwege de meditatieve liederen ook bekend om de concentratie op meditatie in stilte. Ook veel kloosters bieden verschillende vormen van christelijke meditatie aan.

Binnen de PKN kerken ontstaan steeds meer doorgaande meditatiegroepen, al of niet ondersteund door VACARE. Ook in de Ark willen we komen tot een doorgaande meditatiegroep voor mensen uit Amsterdam Noord. Op 12 december 2012 was de introductiebijeenkomst waarin we konden kennismaken met verschillende vormen van christelijke meditatie. In januari start de meditatiegroep aan de hand van het door VACARE aangereikte project ‘Weg van leven’ waarin we geleidelijk aan christelijke vormen van meditatie ons eigen kunnen maken. Naast rust, inkeer en geloofsverdieping kunnen we onderzoeken hoe door christelijke meditatie ons geloof nog meer van betekenis kan worden in ons dagelijks leven.
De bedoeling is dat je een wat langere tijd aan de groep deelneemt zodat het niet bij losse ervaringen blijft, maar meditatie echt een plaats in je leven kan krijgen, geholpen door de uitwisseling van ervaringen in de groep. Het door VACARE opgezette meditatie project bestaat uit zeven thema’s: genade, verlangen,overgave, vruchtdragen, volharden, liefhebben en dankbaarheid.

Om wat meer bekendheid te geven aan de achtergronden van christelijke meditatie zullen in deze rubriek ‘Meditatie in de praktijk’ regelmatig wetenswaardigheden verschijnen.primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >