Stilte


Elke vorm van meditatie begint met ‘stil worden’, tot rust en ontspanning komen. Ook iedere vorm van christelijke meditatie begint met stilte. Stilte en rust zijn in onze maatschappij schaarse goederen geworden. We worden voordurend overspoeld door verschillende soorten indringende geluiden en beelden. We zetten onszelf aan en worden aangezet tot een actief en overvol leven. Dat stilte belangrijk is in ons leven wordt mooi in de volgende anekdote verbeeld:

Een man ging op bezoek bij een monnik, die zich had teruggetrokken in de stilte. Hij vroeg: ‘Wat is de zin van een leven in stilte?’De monnik was net bezig met een emmer water uit de waterput op te halen. Hij vroeg hem om naast hem te komen staan en zei tegen hem: ‘Kijk eens in de put.’ Nieuwsgierig keek de man in de put. ‘ Wat zie je nu?, vroeg de monnik. ‘Nu zie ik mijzelf in het water.’Daarop zei de monnik: ‘Toen ik net mijn emmer had gevuld, was het wateroppervlak onrustig en in beweging. Nu is het tot rust gekomen. Dat gebeurt er in de stilte: je ziet jezelf. En áls je in jezelf tot rust gekomen bent en jezelf ziet zoals je bent, zie je de hele wereld maar ook God met heel andere ogen.’

Stil worden door het loslaten van de onrust en beweging aan het wateroppervlak van ons leven is de eerste stap op de meditatieve weg. De monnik laat zien dat stilte door christelijke meditatie meer te bieden heeft. In de stilte van het zwijgen betreden we een woordeloze ruimte waarin we onszelf en de wereld beter leren doorzien en nieuwe inzichten kunnen ontstaan. Stilte is ook de opmaat naar een verdieping van het geestelijk leven. In die stilte kunnen we de stem van de Eeuwige op het spoor komen zoals Elia in een zachte bries een glimp van de Eeuwige ontving. In die stilte is HIJ werkzaam. Daar kun je tot de ontdekking komen dat: ‘Weet dat de stilte je past’ (Psalm 4). De stilte als de binnenkamer die je kunt binnengaan om Gods stem te beluisteren: ‘Alleen bij God is stilte voor mijn ziel’(Psalm 62) Ook Jezus trok zich regelmatig in de stilte terug om één met de Vader te zijn.

Echte stilte is iets dat je moet leren. Het is genade én beproeving tegelijk. Het vraagt veel geduld en doorzettingsvermogen. In de meditatiegroep in de Ark kunnen wij elkaar hierin bemoedigen om stilte in ons leven in te bouwen.

Annemarie van Wijngaarden
Rob Boersma


primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >