Werkplaats van de Stilte


Into Great Silence

In het verborgene van ieder mens
is een cel van eenzame beschouwing
men hoeft geen monnik te zijn
om daar binnen te gaan
de stilte te groeten, te knielen
en te wachten op de ontmoeting.

Er zijn geluiden van vogels en wind
het ruisen van water en bladeren
de echo van voetstappen in een gang
woorden die kolken in het hoofd als wolken
schaduwen van onvermogen tegen de muren
schimmen van ontgoocheling en wrok.

Maar soms opent zich de stilte en wordt ruimte
een diepe geluidloze leegte, waarin de dingen
zichzelf verliezen en weer terugvinden
in een grondeloos verstaan van hun betekenis.
Tijdloos zink ik neer into great silence,
word opgenomen in de oceaan van de Ene.

Catharina Visser

Achter de deur die naar stilte openstaat gaan vele mogelijke stiltes schuil. Daarbij zijn zowel prettige als onprettige ervaringen mogelijk.

Enerzijds kan stilte omschreven worden als: sereen, weldadig, vreugdevol, verwonderend, aangenaam, troostend, rustgevend, herademend. Dit is wat we willen ervaren in (stilte)meditatie. Anderzijds kan stilte ook associaties oproepen met: angst, eenzaamheid,verbijstering, pijn, verdriet. Stil worden betekent, zeker in het begin van het meditatieproces dat je je bewust wordt van deze associaties, van je  lichamelijke onrust, (pieker)gedachten, gevoelens, oordelen  en veroordelen. Voor iedereen is dit moeilijk. In (stilte) meditatie leer je om er stil bíj te blijven.  Je ontdekt dat je niet deze gedachten, gevoelens enz bent, maar dat je ze  ‘alleen maar’ hebt.
Groeien in stilte is een proces. Door beoefenen van stilte  raak je steeds meer bekend met een laag achter gedachten, gevoelens, motieven  oordelen en veroordelen in jezelf. Het wordt eenvoudiger om in de rust en de stilte te blijven. De stilte kan geleidelijk een ruimte worden waarin je, ontdaan van angst, van  oor-en veroordelen, vrij kan ademen. Misschien hebben sommigen daarbij ook een religieuze ervaring. Dan kun je ervaren wat Willem Barnard zo mooi  verwoordt:  ‘De stilte – dat is een tweestemmig lied waarin God en mens elkaar raken’..

 

 

 

 

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >