Richten van stilte

Ik weef een stilte rond mijn lippen.

Ik weef een stilte in mijn geest.

Ik weef een stilte binnen mijn hart.

Ik sluit mijn oor voor wat afleidt.

Ik sluit mijn oog voor wat misleidt.

Ik sluit mijn hart voor wat verleidt.

Breng mij tot rust en maak mij stil.

Verdrijf uit mij alle tumult.

Omhul mij met stilte en vrede.

uit een Keltisch gebed

Stilte in christelijke meditatie is geen doel op zich. Stilte is alles en niets tegelijk, leeg en vol. Wanneer men groeit in het proces van stilte, de stroom van opkomende gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties heeft kunnen laten voor wat ze zijn en de positie van geduldige, vriendelijk waarnemer kan handhaven, kan er een ruim panoramisch uitzicht ontstaan voor wat in jezelf leeft en buiten je plaats vindt. Er is een ruimte en vrijheid om vanuit die beleefde stilte je innerlijke blik, gedachten en gevoelens (je hart dus) op God te richten. Je neemt niet alleen de houding van waarnemer, maar ook van regisseur aan om vanuit je wil adequaat om te gaan met je gevoelens, gedachten en lichamelijke gewaarwording. Paula van Cuilenburg geeft aan dat je in de houding van waarnemer én van regisseur, bij gestaag oefenen,’ een sterk centrum van bewustzijn en wil’ ontwikkelt.

 

Het (kort) gebed vanuit ‘het hart’ is een belangrijk hulpmiddel om tot ware stilte te komen. Gebed kan ons helpen om ons tot God te richten en alle andere gedachten te laten voor wat ze zijn. Dan wordt wel het zogenaamde Jezusgebed gebeden, telkens herhaald: "Heer Jezus, Zoon van God, ontferm U over mij, zondaar" of "Heer Jezus, ontferm U over mij". Ook het zogenaamde Centering Prayer is een mogelijkheid. Daarbij stel je je open voor een voortdurend bewustzijn van de aanwezigheid van God, in je innerlijk, in de stilte in je hart. Een derde mogelijkheid geeft Antoinette van Gurp. Zij begint het richten van stilte om tot ware stilte te komen met een glimlach* Vervolgens laat ze de aandacht naar het hart brengen. Door met ‘zachte’ aandacht te kijken ontstaat er een aandachtverschuiving van hoofd naar hart. Het gebied achter het borstbeen noemt zij het ‘sacrale of mystieke hart’. Van hieruit laat ze een kort gebed opkomen, bijvoorbeeld het Jezusgebed, waarbij je je bewust wordt van de betekenis van elk woord. Het in- of uitwendig uitgesproken gebed wordt herhaald met tussenpozen , tot het stil wordt.

In deze gebedsvormen wordt geen beroep gedaan op je voorstellingsvermogen. Je probeert geen zintuiglijke ervaring op te doen of op te roepen. Het is meer een je toevertrouwen aan de Geest, die op verborgen wijze in je innerlijk werkzaam is.

Noot *

Ook in de boeddhistische “halve glimlach meditatie” worden de mondhoeken iets naar boven opgetrokken totdat ze een flauwe glimlach vormen , een halve glimlach als de Boeddha. De beoefening is zeer eenvoudig en heeft een verbazingwekkend groot positief effect op je lichaam(rust) en geest(helderheid) in combinatie met de ademhaling.

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >