Donker en licht

……….en hij scheidde het licht van de duisternis (Gen. 1:4a. ). Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft niet meer in de duisternis is (Johannes 12:46).

 Licht en duisternis zijn existentiële thema’s in ons leven zegt Ton Roumen, theoloog en meditatiecoach. Iedereen kent ervaringen met lichte en donkere momenten en perioden in zijn leven. Om naar het licht te kunnen groeien, is het belangrijk om duisternis te kunnen herkennen. Duisternis verwijst naar negativiteit, onzuiverheid en schaduwkanten. Roumen merkt op dat voor monniken verzoening met de duisternis een belangrijk thema is. De eerste gebedsmomenten van de dag in de christelijke kloosters worden de metten genoemd. Dit woord is afgeleid van het Latijnse woord matutinum, ochtend. De metten worden (zeer) vroeg in de ochtend gebeden, meestal is de zon nog niet op. Het existentiële thema van de metten is namelijk: vertrouwd raken met de duisternis. Vroeg in de ochtend leven we nog in de sfeer van de nacht, want ’s nachts kunnen we worden gestoord door nachtmerries of angsten. Kwellende zorgen en nachtelijk gepieker over levensvragen of twijfel over triviale zaken kunnen ons uit de slaap houden. Tijdens de metten peilen monniken dagelijks hun verhouding tot de duisternis. Ze vragen God licht te laten schijnen op duistere kanten zoals zorgen, twijfels en angsten. Ze doen dit vanuit het vertrouwen dat het licht de duisternis verdrijft. Die zekerheid geeft hoop, dat het ook in hun leven weer licht gaat worden, dat ook in hun leven het licht zal schijnen in de duisternis.

 

Ook Etty Hillesum kende haar duistere kanten en hoe het licht van God toegelaten kon worden: ‘Er zit iets dieps in mij, ik noem het God. Maar ik ben als een put waar stenen op de bodem liggen. Mijn taak is om de stenen weg te halen, zodat het water weer gaat stromen.’

Maria de Groot beschrijft de weg uit de duisternis in drie stadia: ontboezeming, onteigening en onthechting. Ontboezeming is het gesprek met jezelf waarin je onder ogen komt wat zich in de realiteit van jouw leven afspeelt. Waar je trots op bent en waar je je voor schaamt. Onteigening is een beweging van God die ons ‘oud roest’, zoals dichter Gerrit Achterberg dat noemt, meeneemt. We kunnen dit ‘het overgeven aan Gods genade’ noemen. Het is een proces van het toelaten van de liefde van God dat alle leven draagt en het ervaren van de dieptewerking van zijn vergeving als gevolg daarvan. Schuld wordt minder, we weten dat wij door hem als mens nooit afgeschreven worden. De liefde van God is als de zon, soms zien we hem niet, maar hij verdwijnt nooit. Het laatste stadium is de onthechting, waarin ik mezelf met mijn zwaarten en angsten mag loslaten.’

In meditatie kan geleerd worden duisternis, de schaduwkanten toe te laten, te belichten en die zo op te nemen dat we er in kalmte en rust mee kunnen omgaan.

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >