Met stilte de wereld in

Ik luister aandachtig naar een ander

Pas als ik stil ben,
mijn aandacht open,
mijn oordeel opschort,
mijn gedachte uitstel,
dan pas hoor ik wat je zegt.
Dan zeg je wat je kunt.
Dan vraag ik naar je hart
en ontstaat verstaan met compassie.
Gevoel dat klopt,
doordat mijn hart klopt in mijn oor.
Mijn oor luistert met mijn buik.
Ik kan zuinig zijn met mijn woorden.
Ik spreek met mijn ogen
en zet een stille stap naar jou


Marjan Bosch, in:´Stap in stilte’

Stilte is niet het einddoel van (stilte)meditatie. De ervaren stilte duurt slechts tijdelijk. Zij zal steeds weer gezocht moeten worden om vanuit de vruchten van stilte zoals liefdevolle aandacht, handelend in de wereld te staan. We lazen dit ook bij Etty Hillesum in de meditatie over ‘ontvangen van stilte’. Zij besloot in op 6 juni 1943 om  haar joodse geloofsgenoten die wachtten op transport in kamp Westerbork naar Polen te helpen. Zij heeft de mogelijkheid gehad om onder te duiken. Zij deed dat niet! In haar dagboek lezen we hoe haar leven een doorgaande meditatie en gebed werd. Hoe zij steeds weer de stilte opzocht. Zij schrijft dat het leven ‘Eén ononderbroken samenspraak met jou, mijn God’ is, waarin zij een steeds diepere verbondenheid voelde met God en de Liefde van God op het spoor kwam. Het naar binnen keren, in de stilte van haar hart, heeft bij haar niet geleid tot in zichzelf opgesloten zijn. Zij heeft zich juist hierdoor kunnen openen naar de wereld om haar heen. Haar wereld was ‘een hel’ met een permanente dreiging om gedeporteerd te worden. Die verbondenheid met God en de verbondenheid met de mensen om haar heen gaven haar vaak, tot tranen toe bewogen, een gevoel van dankbaarheid en geborgenheid. Dit maakte dat zij helpend aanwezig kon zijn bij het lijden van haar kampgenoten.

Saint-Exupéry, beroepspiloot en schrijver van o.a. ‘De kleine Prins’ komt in ‘Citadelle’, ook in de stilte de liefde voor de ander op het spoor. In zijn geestelijk testament komt hij tot de conclusie dat: “Wie God zelf heeft, heeft alles al. Als ik zeg dat het leven een avontuur geworden is, zou je dat ook het avontuur van de liefde kunnen noemen. Voordien was ik vooral uit op ‘iets’ van een ander: schoonheid of intelligentie, kamaraadschap of spiritualiteit. Allemaal niets mis mee, ik heb daaraan zeker geen hekel gekregen. Toch is er fundamenteel iets veranderd. Alsof ik opener naar mensen ben geworden en zoveel meer in hen zie en daarvan kan genieten en meer voor hen kan betekenen .’Liefde is, zegt Saint-Exupérie, daar waar niets meer verwacht wordt, waar stilte is. Alleen dan kunnen we de ander ontmoeten in al zijn uniekheid. Want zolang ik nog iets van de ander verwacht, blijf ik onrustig met mijzelf bezig. De liefde is vooral oefening in gebed en meditatie en gebed en meditatie oefening in stilte.” Door meditatie en gebed vallen bij Saint-Exupéry de wilsgerichte actie en verwachtingen van anderen weg in stilte. Vanuit die stilte ontstaat een open ontmoeting en het er willen zijn in liefde voor de ander.                                                                                   De politieke mysticus Dag Hammarskjold, secretaris-generaal van de Verenigde Naties van 1953-1961 heeft regelmatig gewaarschuwd voor ‘religieus en spiritueel escapisme’, een vlucht voor onze verantwoordelijkheid voor de wereld. Vanuit zijn diepe religieuze gedrevenheid heeft hij in zijn rol gestreefd naar zuiverheid en onafhankelijkheid. Hij wist zich geroepen om op deze post bij te dragen aan vrede en recht in de wereld. In 1961 overleed hij: onderweg naar vredesbesprekingen in Congo stortte het vliegtuig neer. In zijn, na zijn dood ontdekte dagboek ‘Merkstenen’, schrijft hij dat de stilte en vrijheid ten dienste dienen te staan voor de mens(heid): “De ‘mystieke ervaring’. Altijd – hier en nu – in de vrijheid die één is met distantie, in de stilte die geboren wordt uit zwijgen. Maar – deze vrijheid is een vrijheid in daden, deze stilte een stilte onder mensen. Voor hem die, in de wereld staande, vrij is van zichzelf, is het mysterie voortdurende werkelijkheid, een werkelijkheid in de rustige rijpheid die geschonken wordt door de ontvankelijke opmerkzaamheid van de aanvaarding. De weg naar heiliging gaat in onze dagen noodzakelijk via daden. Men moet alles voor alles geven.``

Het ´Stappen in stilte´ leidt zowel bij Marjan Bosch, Etty Hillesum als bij Saint-Exupéry en Dag Hammarskjold tot stappen in de wereld, stappen naar de ander.

Rob Boersma                                                                                                                        Annemarie van Wijngaarden

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >