Snoeien in het licht


‘Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Landman. Elke rank in Mij die geen vrucht draagt, neemt Hij weg, en elke die wel vrucht draagt, snoeit Hij, opdat zij meer vrucht draagt Joh. 15: 1-2) Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen (Johannes 15:5).”


Wijngaarden die niet worden onderhouden, waar dus ook niet regelmatig in wordt gesnoeid, die verwilderen. Dit op zich pijnlijk proces blijkt nodig om uiteindelijk rijper en meer volgroeid te worden, en meer vrucht te dragen. Bij dat beeld sluit Jezus aan, als hij zijn volgelingen wil waarschuwen voor de moeilijkheden die hen te wachten staan.
Maar de ervaring dat je van moeilijke perioden in je leven toch rijker en rijper tevoorschijn komt, is vaak wel herkenbaar. Zo is het in de weg van het verdiepen van je geloof en het geestelijk groeien naar het licht ook.

Er is ook een symbolisch voorbeeld uit de palmenkwekerij:
‘Bij een palm is de gezondheid van zijn wortelgestel cruciaal voor zijn groei. Een palmenkweker hecht zoveel waarde aan het wortelgestel van een palm dat een jonge palm vaak een zak over zijn kruin krijgt, of zelfs een steen op zijn top. Zo wordt de palm gedwongen om alle energie eerst naar beneden te kanaliseren. Pas wanneer de wortels voldoende gerijpt zijn, wordt de zak of de steen weggenomen, zodat de palm ook boven de grond kan gaan groeien. Geen hoogte zonder diepgang. De groei onder de grond vormt de basis voor de ontwikkeling boven de grond. De kracht van iemands zichtbare leven wordt bepaald door de vitaliteit in het onzichtbare.’ (citaat website groeimagazine.nl)   
Ook de palmenkweker grijpt dus, net als de Landman in de wijngaard, stevig in in het groeiproces, maar dat geeft wel een stevige basis.

Maar hoe onderscheiden we wanneer de gebeurtenissen van het leven beschadigend of traumatiserend zijn, of heilzaam snoeiend? En wanneer moeten we dan leren accepteren en wanneer ons verzetten of protesteren?
Dat zijn moeilijke vragen die vooral vanuit onze oriëntatie op Gods licht beantwoord kunnen worden. Van sommige pijnlijke ‘ingrepen‘ in ons leven weten we misschien wel, of het noodzakelijk snoeien is, maar vaker komen we daar pas langzaam achter vanuit een blijvend gericht zijn op God en ‘goed leven’.  Geloven in een God die met ons meegaat zal ons helpen om ondanks pijn en moeite op koers te blijven.

We zijn ranken aan de wijnstok die Jezus zelf is. Daar zijn we op geënt, in geworteld , zou je kunnen zeggen. Daar ligt onze oriëntatie voor een goed leven in het licht met veel vrucht. Ervaren we het contact met deze wijnstok en op welke manier? Hoe is het om rank te zijn, en niet ‘op eigen houtje’ aan de gang te gaan? En over welke vruchten aan onze rank zou het dan kunnen gaan?

Annemarie van Wijngaarden

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >