Over Passie als gedrevenheid

"Vanaf die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden door toedoen van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden, en dat hij gedood zou worden, maar op de derde dag uit de dood zou worden opgewekt." (Mattheus 16:21)

 

Passie heeft met het hart, met hartstocht te maken. Met hartstochtelijke liefde voor iemand of voor iets gaan. ‘Hartstocht’, een prachtig woord! ‘Tocht’ betekent ‘trekken’. Je hart wordt onweerstaanbaar getrokken naar iemand of iets, een ideaal, een concreet doel, werk of hobby. Gepassioneerd leven, met hart en ziel aan en voor iets werken laat je voelen dat je leeft. Een passie kan je echter zo in beslag nemen dat je verder nergens meer oog voor hebt.
Het kan je volledig bezet houden en dwangmatige trekken gaan vertonen. Je wordt er door ‘bezeten’. Passie is dan een obsessie geworden en kan destructief uitwerken. Hitler’s passie voor het Nationaal Socialisme heeft ongeveer 55 miljoen militaire en burgerlijke slachtoffers gekost. IS-strijders onderdrukken en doden mensen, onder de strijdkreet ‘Allah Akbar’ (‘Allah is groot’), in hun gepassioneerde strijd om een islamitische staat te vestigen. Maar passie hoeft niet zo schadelijk te zijn. Juist niet!
Het leven is een ervaringstocht waarin we zowel passief als passievol kunnen leven. We worden getrokken door onze gedrevenheid, de ervaring dat wat we (gaan) doen, betekenis geeft aan de dag, aan ons leven. Passie zorgt voor bezieling en houdt in ons het vuur brandend. Leven met (een) passie geeft een gevoel van levenslust, inspiratie, elan en creativiteit. Het is handelen vanuit overgave.
Misschien zocht je, maar het kan ook zijn dat je door iemand of iets bent gevonden waardoor je passie werd opgeroepen. Passie kan je dan overkomen! Het betekent dat je zoveel hart voor iemand of iets hebt opgevat dat je er desnoods lijden voor over hebt. In ‘Leidenschaft’, het Duitse woord voor hartstocht, is het lijden verdisconteerd. De Griekse vertaling van het woord “paschoo’ is passie in de betekenis van ‘lijden doorstaan’.

Passie verwijst dan ook in het Christendom naar het leven en lijden van Jezus Christus. Een passie is een verhaal, een toneelstuk, een muziekstuk of beeldend kunstwerk dat het lijden van Jezus als uitgangspunt heeft. Zoals ‘The Passion’, een inmiddels jaarlijks terugkerend evenement op Witte donderdag, waarin de laatste uren van het leven van Jezus door bekende Nederlanders in de buitenlucht wordt opgevoerd. In 2015 is dat in Enschede.
Toeschouwers van ‘The Passion’ en christenen herkennen zich in de niet fanatieke maar hartstochtelijke en tegelijk stille toewijding waarin Jezus van Nazareth zijn door God gegeven opdracht tot het einde toe ging. Hij stond voor wat hij deed, wie hij was. Een mens met een eigen identiteit. ‘Wonderlijk creatief in het doorbreken van die eeuwige vicieuze cirkel van vergelden van kwaad met kwaad, geweld met geweld, onrecht met onrecht’, zegt Johan Blauw. “Helpman, reisgenoot en broeder van de allerminste mensen die … mensen aantrok en bezielde, hen verzoende met elkaar” dichtte Huub Oosterhuis. Een mooie omschrijving van Jezus die het verlangen van mensen mobiliseerde naar erkenning, naar liefde, naar vriendschap, naar een humanere wereld.
Jezus van Nazareth als gepassioneerd mens. Iemand met passie. Aan ons die nu leven de vraag de eigen passie te vinden en een eigentijdse vorm te geven.
In verschillende meditaties zal de betekenis van passie in ons leven aan de orde komen, ook in vragen zoals: Waar ligt mijn passie?, Wat betekent passie voor mij?, Heeft mijn passie betekenis voor anderen? en Wat zijn mijn valkuilen bij door ‘passie gedreven’ worden?

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >