Stappen in Stilte

Stilte in mijn doen

Daden van stilte creëren ruimte.

Ik kan stilte neerzetten, stimuleren, uitdagen, uitnodigen.

Stilte is ook een kwestie van intentie, keuze, goede daad.

Ik schepvoorwaarden voor stilte, alleen of samen met anderen.  

Marjan Bosch in: Stap in stilte

 

 Stilte is in Nederland, in Amsterdam, in ons bestaan een schaars goed geworden.  Onze agenda´s staan vol. We gunnen ons weinig tijd om bij de dingen ´stil te staan´. Toch, en misschien juist daardoor, zoeken steeds meer mensen naar stilte in vormen van ‘stille recreatie’ in de natuur, in mindfulness of andere vormen van (christelijke) meditatie cursussen. Kloosters zijn al maanden volgeboekt voor stilteretraites. In onze meditatiegroep ,’ Weg van leven’ neemt stilte aan het begin van de meditatieavond een belangrijke plaats in. In het stil vallen kunnen we, soms plotseling, een onnoembare woordeloze ruimte ervaren en daarin de dingen waarnemen zoals ze zijn. Ook kunnen we onszelf en de wereld beter leren doorzien, waardoor nieuwe inzichten kunnen ontstaan. Stilte is ook de opmaat naar een verdieping van ons geloof en geestelijk leven.De volgende 5 meditatieavonden zullen geheel in het teken staan van ´stilte´, onder de titel ´Stappen in Stilte´. Bij het beoefenen van stilte komen we verschillende fasen (stappen) in de stiltemeditatie tegen, ook al hebben we niet het hele proces in eigen hand. De fases kunnen in één meditatie plaatsvinden, maar ook kan elke fase als een stap verder op de weg van innerlijke stilte worden gezien, en gedurende een langere periode opgebouwd   worden. Kort wordt ingegaan op de 7 fasen indeling van Antoinette van Gurp zoals zij die beschreven heeft in het tijdschrift ‘Herademing’, juni 2013. In de volgende ´meditaties in de praktijk´ zullen de fases uitgebreider belicht worden

 

Verlangen naar stilte: Beoefenen van stilte begint met het voelen van verlangen naar stilte of nog verder dan de stilte: het verlangen naar God.  Men kan zelfs ´verliefd´ worden   op de stilte . De confrontatie met stilte kan echter ook afschrikken. 

Een stille plek zoeken: een vaste plek in huis en/of in de natuur, maar ook een (veilige) meditatiegroep zijn helpend om de stilte van buiten naar binnen te laten komen. Stilte wordt in het begin van het meditatieproces vaak opgevat als het ontbreken van geluid, later wordt duidelijk wat stilte kan zijn en geven. Stilte maakt vrij van de waan van de dag en laat ons ervaren waar het werkelijk in ons bestaan om gaat.

Stil worden: Men verlangt naar stilte, maar als het stil is, wordt men overvallen door onrust: wat nu? De stilte ingaan is dan ook moeilijk, zelfs al heeft men positieve ervaringen gehad met stilte. Men ontmoet, vroeg of laat, altijd weerstanden. Er wordt ook altijd eerst begonnen met ontspannen en stil worden van het lichaam.

Openen voor stilte: Stilte heeft eerder te maken met openen, vrijmaken en ruimte scheppen, dan met inperking, dwang en onderdrukking. Stilte brengt ons in contact met een diepere dimensie van de werkelijkheid. Zolang we met onszelf bezig zijn, is er geen ruimte voor het andere/ de ander/ de Ander. We zijn niet zomaar stil, we zijn ook stil om God in ons aan het woord te laten, God te ontmoeten. 

De stilte oefenen: Stil worden betekent, zeker in het begin van het meditatieproces ook: je bewust worden van je lichamelijke onrust, (pieker)gedachten, gevoelens en oordelen en veroordelen. Iedereen heeft hier grote moeite mee. In (stilte) meditatie leer je om er stil bij te blijven. Je ontdekt dat je niet deze gedachten, gevoelens enz bent maar ‘alleen maar’ hebt.

Richten van stilte: het (kort) gebed vanuit ‘het hart’, zoals het Jezusgebed, is een belangrijk hulpmiddel om tot ware stilte te komen. Het gebed helpt om ons tot God te richten en alle andere gedachten te laten voor wat ze zijn.

Het ontvangen van stilte: Wanneer we er werkelijk voor God kunnen zijn, ons toevertrouwen, overgeven, dan kunnen we naar een diepere stilte gebracht worden. Deze stilte is niet met wilskracht te verkrijgen maar ze wil toegelaten worden. We moeten aan God overlaten wat we niet kunnen. Dan kan misschien ervaren worden dat we aangeraakt worden door een andere, ongrijpbare Werkelijkheid. Dit is een kostbare stilte waarin niets staat tussen God en onszelf: geen mensen, dingen, gevoel, verstand of voorstellingsvermogen. We kunnen dan instrument worden van God. Dan gaat het om : ‘niet mijn wil, maar uw wil geschiede’.

Tenslotte, Met stilte de wereld in: Stilte is niet het einddoel. De ervaren stilte duurt slechts tijdelijk. Zij zal steeds weer gezocht moeten worden om vanuit de vruchten van stilte zoals liefdevolle aandacht, handelend in de wereld te staan.

Zo zijn deze stappen in stilte slechts een deel van de ‘Weg van Leven"

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >