Christelijke meditatie ‘ Vacare, Wegen van vrij zijn’

Op woensdag 4 september start de meditatiegroep ‘Weg van leven’ in het nieuwe seizoen met de eerste van 6 meditatieavonden onder de titel ‘ Vacare, Wegen van vrij zijn’. Eenmaal in de drie weken komen we bij elkaar. Rondom een thema zal gemediteerd worden met behulp van verschillende meditatievormen uit de rijke christelijke meditatie traditie. De thema’s die aan de orde komen zijn: ‘Vrij zijn van jezelf’’, Vrij zijn voor jezelf’, ‘Vrij zijn voor God’, Vrij zijn van de ander’, Vrij zijn tot de ander’‘ en ‘Vrij zijn voor vrede’ Naast rust en inkeer draagt meditatie bij aan geloofsverdieping: we onderzoeken hoe door christelijke meditatie ons geloof nog meer van betekenis kan worden in ons dagelijks leven.


Aanvang 20.00 uur. Om 19.45 uur is er ontvangst met koffie/thee.
De volgende meditatieavonden zijn: 25 sept.; 16 okt.; 6 en 27 nov.; 18 dec. 2013
Ook als je nog geen meditatie ervaring hebt of je wilt eens kennismaken met (christelijke vormen van) meditatie ben je welkom maar laat dat even weten:

Ds. Annemarie van Wijngaarden of Rob Boersma, tel. nr.: 0204904417 of per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Zie voor meer informatie: Meditatie

Vrij zijn voor vrede

‘Het loslaten van het ik betekent onder meer dat men de dwang tot resultaat achter zich laat. Het betekent ‘‘gaan naar waar je niets bent’’, en zonder deze vorm van mystiek loopt het verzet dood en sterft het voor onze ogen.’

Dorothee Sólle in ‘Mystiek en Verzet’


Van mensen die mediteren wordt door degene die niet mediteren vaak gezegd dat ze alleen maar de blik naar binnen richten, met zichzelf bezig zijn of navelstaren. Mediteren wordt echter letterlijk en figuurlijk met ogen dicht én met open ogen geoefend, gericht op de wereld. Uit onderzoek is gebleken dat beoefenen van meditatie leidt tot het ontwikkelen van compassie en mededogen. Meditatie en een meditatief leven maakt, dat men gevoeliger wordt voor de onvrede en het onrecht in de wereld en zich daardoor eerder laat betrekken bij het werk voor vrede en gerechtigheid. Er is een onverbrekelijke samenhang tussen mystiek en ethiek, en tussen mystiek en politiek.

Lees meer...

Vrij zijn voor de ander

“Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde.”

- NBV
Galaten 5,13

"Volgens mij", zegt André Lascaris, theoloog, dominicaan en vredesactivist, " is een individu een persoon die in en door relaties met anderen bestaat. Ik kan er alleen maar zijn, omdat anderen betrokken zijn op mij en ik op hen. Dat is vrijheid in verbondenheid. Vrij zijn voor en met de ander.  Ik ben niets meer en niets minder dan een ontmoetingsplek van relaties. Ik zie mijzelf als een knooppunt van talloze relaties, vooral met mensen maar ook met dieren, planten en dingen. Ik ben uniek als dit knooppunt maar kan niet zonder de anderen..“                                            
Ook de beroemde woorden van Luther kenmerken die christelijke spiritualiteit : “ Een christen is een vrij mens en niemands slaaf, maar een christen is ook ieders dienaar”.   Juist  in de betrokkenheid bij de ander realiseren wij onszelf zoals God ons bedoeld heeft.

Lees meer...

Vrij zijn van de ander

“Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.”

(Galaten 5:1)


Martin Buber zegt in het mooie boekje Ich und Du dat de werkelijkheid waarin mensen leven een relationele werkelijkheid is. Buber stelt dat wij ten diepste altijd verbonden zijn in relatie met de (A)ander. Bij echte verbondenheid, vanuit vrijheid tussen twee mensen, is er ruimte voor verschil en dat verschil mag bestaan: dan kunnen zowel ik als de ander zich veilig aan elkaar kenbaar maken. In vrije relaties kan zo uitwisseling ontstaan waarin er veiligheid en vertrouwen is om elkaar te beïnvloeden zonder dat ieder zijn eigenheid verliest en echte ont-moeting kan plaatsvinden. Bij authentieke verbondenheid is afwisselend meer afstand of nabijheid. Deze authentieke verbondenheid kunnen we onderscheiden van onvrije afhankelijke en onrijpe vormen van verbondenheid, waarin wij de ander claimen, aan ons binden of de ander ons claimt en bindt. Wij maken ons bijvoorbeeld afhankelijk van een charismatische leider, een goeroe of volgen de dominee naar al die kerken waar hij (meestal geen zij) preekt, omdat hij het ‘zo mooi vertellen kan’. We maken ons voor onze spirituele vorming afhankelijk van zo’n leider wat niet zelden leidt tot machtsmisbruik. In een meditatief leven, zowel individueel als in een groep, staan we op eigen benen, ontwikkelen we ons geloofsleven met en aan elkaar zonder ons sterk aan de ander te spiegelen. We geven daarin aandacht en tijd aan bezinning, meditatie en gebed.

Lees meer...

Vacare: vrij zijn voor God


Een Joods meisje kwam huilend bij haar opa – een Joodse rabbi. ‘Opa’, snikte ze, ‘ik was op een heel goed plekje verstopt. En ik heb heel lang gewacht, maar er was niemand die me zocht.’ De rabbi sloeg zijn arm om het meisje dat van slag was door deze ervaring. Hij zei daarna: ‘Zo is het ook met God. Hij heeft zich ook verborgen, maar Hij wil graag door ons worden gezocht om gevonden te worden. Je kunt Hem dus gewoon zoeken – Hij wil graag gevonden worden. En soms moet je misschien gewoon zeggen: ‘God, maak eens een geluidje’.


Vacare: leeg zijn voor God en daardoor vrij zijn voor God heeft te maken met de bereidheid om open, in stilte en ontvankelijkheid aanwezig te zijn. Van hieruit kunnen we God zoeken om door Hem gevonden te worden en ons te laten bevrijden van ons door angst, hoogmoed en controle beperkende ‘ik’ . Dit kan ons helpen om tot onze ware bestemming te komen.
Wie uit goed bedoelde vroomheid steeds bezig moet zijn, wie altijd hardop moet bidden of zingen, laat niet alleen de stilte, maar misschien ook God niet echt toe. Hij geeft God een plaats in zíjn gebeden en schrijft Hem voor hoe Hij moet zijn. Maar in een schijnbaar passieve stilte, zonder verwachtingen van hoe God moet zijn, wat soms ook onzeker maakt, is er meer kans om door God ‘gevonden’ te worden.God verlangt ernaar zijn aanwezigheid aan ons te tonen, maar dat kan alleen als wijzelf ook verlangend aanwezig komen.
De mystici zeggen: God is te vinden in onze diepste kern, in onze eigen ziel.

Lees meer...

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >