Lichter leven, leven in het Licht

In januari  2014 was het thema in de Maand van de Spiritualiteit ‘Lichter leven’. De meditatiegroep ‘Weg van Leven‘ in de Ark wil in het najaar 2014 aansluiten bij het thema. We willen  echter het thema vanuit onze eigen christelijke traditie verbreden tot: ‘Lichter leven, leven in het Licht’. In zes meditatieavonden willen we met behulp van verschillende vormen van christelijke meditatie op zes verschillende aspecten van het thema ingaan. Deze zes subthema’s zijn: ‘Licht en donker’; Groeien in het Licht’; ‘Snoeien in het Licht’,  ‘Lichter leven’; Wandelen in het Licht’ en ‘Lichtend kind'.

Lichter leven. Je leven ontdoen van overbodige ballast. Je ziel bevrijden van vele zorgen en zo weer tot jezelf komen. Je leven vorm geven zoals jij dat wil. Wie wil dit niet? Een lichtere manier van leven is daarom voor velen  op de spirituele zoektocht een must geworden. De ethicus Frits de Lange  schreef voor de Maand van de Spiritualiteit  in zijn essay ‘Licht en zwaar: Voor zwevers en andere spirituelen’, een genuanceerde kritiek op het huidige ‘lichte leven’. Hij stelt dat we al ‘licht leven’ nadat we ons ontworsteld hebben aan tradities, de dwang van geloofsgemeenschappen en het alziend oog van God.

We leven in een tijd van zwevende gelovigen, van Happinezz-spiritualiteit, mindfulness, boeddhisme, levenskunstfilosofie. We knutselen continu aan onze eigen identiteit  en zingeving. Het geloof in de vrije, door passie gedreven, tot op het bot gemotiveerde enkeling is het collectieve dogma van deze tijd. Je moet iets maken van je leven, en als het moet elke dag opnieuw iets anders, om geen loser te zijn. ‘Het is een psychologisch dictaat. (…) Lichter willen leven is geen gemakzucht, maar een overlevingsstrategie’. Maar zegt hij de schrijver Milan Kundera na, leidt  juist die ‘ondraaglijke  lichtheid van het bestaan’ niet tot ontworteling van het bestaan? Het is een  leefwereld waarbij de band met onszelf  en de werkelijkheid steeds losser wordt. Ook een leefwereld die zich in toenemende mate in een virtuele wereld afspeelt  met losse relaties en een gebrek aan wezenlijk engagement.

In de bijbel gaat het niet om licht leven in tegenstelling tot zwaar leven, maar om leven in het Licht. De bijbel wijst ons  een weg om vanuit Gods Licht, het Licht van Christus, in de wereld aanwezig te zijn. En dan kan het leven wel lichter worden, in beide betekenissen van het woord. Licht speelt in de bijbel een hoofdrol. Het is een elementair gegeven in de Schepping. God begint ermee. Hij woont in licht, is Licht. Ook  in het verhaal over Jezus in de versie van Johannes lezen we  over het licht: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft’ (Joh. 8:12). We kunnen dan ook zeggen dat de mens is gemaakt om te leven in het Licht.  Ook in en door meditatie vanuit de christelijke traditie  kunnen we  leren om vanuit dat Licht  ‘lichter’ te leven.

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >