Wachten

Het visioen – al wacht het de vastgestelde tijd nog af –, hijgt niettemin naar zijn vervulling en het vertelt geen leugen. Al blijft het ook uit, geeft het wachten niet op. Want komen doet het beslist en het komt niet te laat. (Habakuk 2:3).

Lees meer...

Vergankelijkheid

7.Eet daarom je brood met plezier en drink je wijn met een opgewekt hart. Dat heeft bij voorbaat Gods zegen. 8. Ga altijd feestelijk gekleed en zorg steeds voor parfum op je hoofd. 9. Geniet van het leven met de vrouw van je hart; van heel het ijdele en kortstondige bestaan dat God je geeft onder de zon. Dat is het enige dat je krijgt in dit leven voor al je harde werken en tobben onder de zon. 10. Grijp met beide handen de kansen die je nu krijgt, want in de onderwereld waarnaar je op weg bent is het afgelopen met denken en doen, met kennis en wijsheid. 11. Nog iets anders zag ik onder de zon: niet altijd winnen de snelsten de wedloop of de dappersten de oorlog. Het zijn niet altijd de wijzen die te eten hebben, de verstandigen die rijk worden of de deskundigen die bijval krijgen. Alles hangt af van tijd en toeval. (Prediker 9: 7-11)

Lees meer...

Loslaten

"Eeuwige! U bent mijn G’d, ik verhoog U, Uw Naam loof ik, want U heeft wonderen tot stand gebracht; aloude voornemens in waarheid en trouw uitgevoerd." (Jes. 25:1.)

Lees meer...

Geestelijke rijping of tot wasdom komen

Vruchten en bloemen dragen op elke plek grond waar men geplant is, zou dat niet de bedoeling zijn? En moeten wij er niet aan meehelpen deze bedoeling te verwezenlijken? Etty Hillesum

Lees meer...

Oogsten

Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Galaten 5:19-23 .

Lees meer...

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >