Compassie met de wereld

In de serie van 6 meditatieavonden onder de titel ‘Van Passie naar Compassie’ eindigen we de laatste meditatieavond met het thema ‘Compassie met de wereld’. Dat klinkt heel breed en groot maar, we hoeven het niet alleen te doen!!

In het ‘Handvest voor Compassie’ houdt de initiatiefneemster Karen Armstrong een religieus geïnspireerd pleidooi voor wereldwijde compassie met de oproep aan iedereen om de aloude Gulden regel te eerbiedigen: ‘wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook de ander niet’ of, zoals Jezus het zegt volgens Matteus en Lucas: ‘behandel de ander zoals jij zelf ook behandeld wil worden’. Het Handvest voor Compassie uit 2009 is door vooraanstaande religieuze leiders van alle grote religies ondertekend. Het opent met de constatering dat ‘compassie of mededogen het hart vormt van alle religieuze, ethische en spirituele tradities’ en wil aanzetten tot een vreedzaam en humaan samenleven. Het handvest geeft hier een krachtige aanzet toe. Het roept mensen, godsdiensten, levensbeschouwelijke stromingen, maar ook politiek, bedrijven, sportinstellingen, ziekenhuizen en verpleeg- en zorghuizen, besturen en verenigingen op tot:

  1. respect tot uitgangspunt van ons handelen te maken, respect voor de ander in de wereld, bij wonen, werken en in onze vrije tijd;
  2. het opgeven van geloof dat de ander minacht, veroordeelt of als minderwaardig behandelt;
  3. het juiste onderwijs geven aan de jeugd, met eerlijke informatie over andersdenkenden;
  4. het schenken van eerlijke en positieve aandacht aan andere godsdiensten en culturen;
  5. het helpen voorkomen en verhelpen van leed dat anderen treft.

In de laatste alinea wordt de conclusie getrokken dat compassie een nieuwe manier van ‘zijn’ is, die het hele menselijke bestaan omvat: ‘Als product van onze wezenlijke afhankelijkheid van elkaar, speelt compassie een fundamentele rol binnen menselijke relaties en bij een volwaardig mensdom. Compassie voert naar verlichting (dat is een term uit het boeddhisme en betekent: een toestand van tegelijk onthecht en vervuld zijn) en is onmisbaar voor het realiseren van een eerlijke economie en een harmonieuze wereldgemeenschap die in vrede leeft met elkaar’.

Henri Nouwen daagt ons in zijn boek ‘Compassion’ uit primair kwetsbaar te durven zijn nabij de kwetsbare ander: “Compassie vraagt ons te gaan naar plaatsen van pijn, te delen in gebrokenheid, angst, verwarring en leed. Compassie daagt ons uit om het samen uit te schreeuwen met degenen in ellende, te treuren met degenen die eenzaam zijn, te huilen met degenen in tranen. Compassie vereist van ons om zwak te zijn met de zwakken, kwetsbaar met degenen die kwetsbaar zijn en weerloos met degenen die weerloos zijn.” Compassie roept ons op alles te doen wat egoïsme voorkomt of dat nu materieel, dogmatisch, ideologisch, politiek of religieus gebaseerd is. Waarom? Ook omdat we als mensen, bedrijven, volkeren volledig van elkaar afhankelijk zijn en op elkaar zijn aangewezen. Het ‘koninkrijk’ dat Jezus verkondigt (vergelijkbaar met het boeddhistische streven naar verlichting), raakt niet alleen ons persoonlijk leven, maar gaat ook over een vernieuwde schepping, een renovatie van de geschapen orde en verhoudingen. Het handvest roept op tot inzet en maatregelen om bij te dragen aan de ‘heelheid van de schepping’ die bestaat uit vrede, gerechtigheid, maar ook duurzaamheid en compassie in politiek en maatschappij.

 

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >