Vreugde

Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. U hebt het volk weer groot gemaakt, diepe vreugde gaf u het, blijdschap als de vreugde bij de oogst, zij jubelen als bij het verdelen van de buit. (Jesaja 9:1-2)

De nazomer is de tijd van oogsten. In deze periode komen veel producten van het land, zoals koren, graan en druiven.Vol blijdschap en vreugde genieten we van deze vruchten die God ons in de natuur schenkt. Jesaja verhaalt ook hoe Gods Licht mensen groot maakt en de vreugde daarbij vergelijkt met de vreugde van de oogst. In agrarische samenlevingen wordt de vreugde om de rijke oogst dan ook uitbundig gevierd. Door de seizoenen heen iedere dag met vreugde in het volle leven staan, vreugde als levensstijl. Wat zou het leven dan mooi zijn! De praktijk van het leven ziet er echter vaak anders uit. We ervaren vreugde vooral als er mooie, blije en goede dingen in ons leven gebeuren. Maar wanneer er echter in ons leven tegenslagen komen, de vruchten wrang zijn en alles minder goed gaat daalt onze vreugde vaak evenredig zegt Annemarie van Briemen in ‘Vreugde als levensstijl’.

Niet alleen de aarde brengt goede vruchten voort maar ook mensen kunnen goede vruchten voorbrengen. Paulus heeft het in de Galatenbrief over ‘negen vruchten van de (Heilige)Geest’ waaronder ‘vreugde’. De Filippenzenbrief van Paulus is uitdagend. Paulus benadrukt dat je kunt leven vol vreugde ondanks de omstandigheden waarin je verkeert. Paulus weet waarover hij spreekt: hij schrijft deze brief vanuit de gevangenis. Hij kan zijn moeilijke omstandigheden relativeren vanwege zijn blijdschap met Christus en met de Filippenzen die de vreugde in Christus hebben leren kennen. Dit geeft Paulus ook weer dankbaarheid en vreugde. Hij roept steeds weer op tot die vreugde, vreugde als levensstijl.

Ook de bekende Duitse protestantse theoloog Dietrich Bonhoeffer valt niet samen met zijn lijdenssituatie in de gevangenis, waar hij in 1943 opgesloten was door zijn betrokkenheid bij een complot om Hitler te vermoorden. Op bevel van Hitler werd hij, 39 jaar oud, op 22 april 1945 opgehangen. Uit zijn gevangenisbrieven blijkt een houding van distantie. Net als Paulus kan hij relativeren, in de juiste zin van het woord. In zijn bekende gedicht ‘Als je van iemand houdt’ zegt hij dat bij gescheiden-zijn ‘dankbaarheid de pijn kan veranderen in vreugde’ en dat ‘het verleden een blijvende bron van vreugde en kracht kan worden’.                                                                      

Paulus en Bonhoeffer spreken over een diepe vreugde die hen door het leven heen dragen als een grondtoon van hun bestaan. Die gaat niet alleen door bloeiende zomers mee, maar ook door moeilijkheden en ellende van lange en koude winters. Niet de vreugde om het bestaan, maar de vreugde van het bestaan, de vreugde te bestaan. Vreugde als voortdurende onderstroom onder alle lief en leed, dat daarin niet ten onder gaat maar er juist door wordt gedragen.

Annemarie van Wijngaarden en Rob Boersma

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >