Oogsten

Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Galaten 5:19-23 .

De maand september wordt ook wel herfstmaand, vruchtmaand, havermaand en gerstmaand genoemd. Ons woord 'herfst' is verwant met het Engelse 'harvest' dat oogsten, binnenhalen betekent. De oogst wordt nu binnengehaald. De tijd van naar buiten gerichte groei nadert zijn einde. Het is tijd om balans op te maken van wat de zomermaanden ons aan oogst hebben gebracht: is het een goede tijd geweest, mogen we tevreden zijn? Niet alleen met de hoeveelheid geoogste vruchten maar ook met de kwaliteit ervan. In het beoordelen van wat je hebt geoogst, tref je goede, kleurrijke en geurige rijpe vruchten aan, die tot volle wasdom zijn gekomen, maar ook onvolgroeide, onrijpe, door wormen, rotting of ziekte aangetaste vruchten. 

Chiara Bots O.S.C. zegt in ‘Meditatie voor alle seizoenen’ dat “…vruchten een dubbele functie hebben. Ze dienen ons op dit moment tot voedsel, maar dragen ook de kiemkracht in zich om tot plant uit te groeien, die weer vruchten geeft. Een eeuwigdurende cyclus!” Niet alleen de aarde, maar ook de mens brengt vruchten voort! De apostel Paulus heeft het in de Galatenbrief (tekst in de aanhef boven dit stukje) over twee soorten vruchten die de mens kan voortbrengen. Tegenover de negen goede vruchten staan de slechte vruchten. De goede vruchten van de Geest geven ons en daarmee de ander vrijheid om voluit te leven. De slechte vruchten, de vruchten van zelfzucht, bedreigen dit.                                            

Alberte van Ess laat in het boek ’Het ritme van de tijden’ voor de meditatiepraktijk in de negen vruchten van de Geest een opbouw zien van geestelijke groei. Zij hanteert drie series van drie. De eerste serie van drie bestaat uit liefde, vreugde en vrede die uitnodigen tot uitdelen, ’delen met anderen’. De tweede serie bestaande uit geduld, vriendelijkheid en goedheid verbindt zij met het spirituele thema ‘tot wasdom komen’ (meditatiethema in oktober). De derde serie met trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing verbindt zij met het spirituele thema ‘omvorming’ of moderner gezegd ‘transformatie’.

In de Bijbel is de aarde en het groeien van de vruchten op het land bij uitstek een beeld van ‘het leven als geschenk’. Onmiskenbaar is Gods verlangen naar een oogst waarvan de liefde het grootste geschenk is. Jezus plaatst de liefde voor alle andere deugden of vruchten. “Ik geef jullie een nieuw gebod: dat je elkaar liefhebben; zoals ik jullie heb liefgehad, dat jullie ook elkaar liefhebben.” (Johannes 13,34).

Uiteindelijk wordt het aan ons overgelaten, in hoeverre wij mee willen werken aan het cultiveren van Gods koninkrijk van de liefde , vrede en gerechtigheid. Een leven waarin we de vele vormen van zelfzucht hebben afgelegd. Het blijft een mysterieus proces, hoe een leven zich ontvouwt. (“Het zaad ontkiemt en schiet op, zonder dat hij weet hoe” – Marcus 4,27.) God wacht geduldig en komt niet voortijdig oogsten. Gods grootste geschenk aan ons is dat wij ertoe doen, dat wij soms kunnen ervaren dat het uitmaakt dat wij er zijn. Onze taak is te zorgen dat we aandachtig blijven in het mogen ontvangen van de vruchten van de Geest. Een meer meditatief leven kan ons daarbij helpen.

 Annemarie van Wijngaarden, Rob Boersma  

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >