Chakra's en de christelijke meditatie

In de najaarsserie willen we het chakra systeem verbinden met christelijke vormen van meditatie en zijn bijbelse bronnen van inspiratie.

Lees meer...

Tussen hemel en aarde

Integratie zeven meditatieavonden met als titel ‘Chakra’s en Christelijke Meditatie’

Lees meer...

7e chakra: Relatie met God en het Goddelijke

Met de 7e chakra en daarmee de laatste van de hoofdchakra’s, zijn we met de reis door de zeven chakra’s beland bij de top van de chakra-kolom. Een reis, die zijn bekroning vindt in de kruin of kroonchakra. Een reis als een proces van bewustwording vanuit, een voor velen van ons, diepgeworteld verlangen naar eenheid, harmonie en een verdiepte relatie met God.

Lees meer...

6e chakra: Intuitieve helderheid

Bij de 5e of keelchakra ging het over het ‘luisteren’ naar de innerlijke stem en om met behulp van de gegeven scheppingskracht onze creatieve identiteit op een zo zuiver mogelijke manier tot uitdrukking te brengen. Dit uitdrukken doen we in ons spreken en handelen in relatie tot onszelf en de ander. In de verdere persoonlijke ontwikkeling is ons bewustzijn gericht op het ‘zien’ om te komen tot ‘intuitieve helderheid’. We zijn hier in het gebied van de 6e of voorhoofdchakra, ook wel het ‘derde oog’ genoemd.

Lees meer...

5e chakra: Geestelijke vrijheid

De lotusbloem met zijn 16 bloembladeren is het symbool van de Vishuddhi, de 5e of keelchakra. De Vishuddhi vertaald uit het Sanskriet staat voor reinheid, beter nog is zuiverheid.

Lees meer...

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >