Doop

Jezus zei (tegen de farizeeër Nikodemus in zijn nachtelijk bezoek aan Jezus): ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren kan het koninkrijk van God zien’. Johannes: 3

 

Het ritueel van de initiatie in de kerkelijke gemeente is de doop. De meeste deelnemers aan de meditatiegroep zijn waarschijnlijk als baby gedoopt en hebben, in het proces van volwassenwording, wellicht belijdenis gedaan waarin de doop vanuit het eigen geloof en geloofsbeleving werd beaamd. Een enkeling heeft zich misschien op volwassen leeftijd bewust laten dopen. In de vroege kerk werden mensen op volwassen leeftijd gedoopt. De doop als een bevestiging van het geloof. Tweeduizend jaar na de instelling van de christelijke doop discussiëren christenen nog steeds over het moment van dopen. Een aantal bijbelteksten laten de mogelijkheid van de kinderdoop open waarbij gesproken wordt van een heel huishouden, met vermoedelijk ook kinderen ( Hand.15,16,  33; 1 Kor.1:16).

De reformatie legitimeerde de kinderdoop vanuit het verbond met God: Gods genade gaat vooraf aan ons geloof. Maar een verbond heeft twee partijen. Gods handelen sluit onze ver'antwoord’elijkheid niet uit. Kritiek op de kinderdoop heeft dan ook altijd bestaan van Tertullianus en Dietrich Bonhoeffer tot Karl Barth. Barth was mordicus tegen de kinderdoop omdat: 1, Er geen duidelijke bijbelse grondslag voor is; 2. Mensen bij geboorte al bij Christus horen, kerkelijke inmenging past niet: alsof door de doop de genade kan worden ‘omlaaggehaald’.  Die genade is er al. 3.Verzwakking van de schakel tussen doop en discipelschap. De doop getuigt van Gods genade en markeert het antwoord van de mens op die genade. Kinderen zijn niet in staat tot zo’n antwoord.

Wat kan onze kinderdoop, gevolgd door eventueel belijdenis, of doop als volwassene in ons verdere leven betekenen in het kader van christelijke meditatie? Het startpunt is niet ons rusteloze zoeken, maar een geleidelijk groeiend besef dat we allang gevonden zijn (Ps.139). Dat is hoe doop en belijdenis je kunnen bepalen bij het verbond dat God met je is aangegaan. Jezus heeft ons voorgeleefd hoe je in dat verbond kunt leven. Na zijn doop trok hij de woestijn in waar hij beproefd werd, maar trouw bleef, ondanks het sterke appél, dat de duivel op hem deed om hem los te trekken uit dat verbond en van die genade.

In de evangeliën lezen we dat Jezus ons steeds weer wil brengen bij de ‘schat van genade’ waarvan ook onze doop ons bewust wil maken. Thomas Merton, een bekende trappist, monnik en theoloog, zegt dat Jezus ons bewust wil maken van ‘de ware ziel’, ons ware zelf die God ons heeft gegeven en die ons van alles voorziet wat we nodig hebben om dat doel te bereiken: innerlijke spirituele bronnen. De eerste hiervan is de goddelijke inwoning zelf of de inwezigheid van God: de mogelijke ervaring van Gods creatieve en helende aanwezigheid in onze eigen ziel, waardoor wij van binnenuit geïnspireerd worden om onze situatie te aanvaarden en tegelijk ons willen laten omvormen in de richting van meer liefde, vrede en kracht. Daaraan gekoppeld zijn de vruchten van de Geest: liefdadigheid, vreugde, vrede, geduld enz. Jezus belichaamt deze Goddelijke deugden, wat alleen kan als God, die hij heel intiem ‘mijn Vader’ noemt, in hem werkzaam is.

Maar in wezen is ieder van ons door de doop uitgenodigd tot en toegerust voor deze omvorming, je hoeft nergens anders te zoeken. Je hoeft alleen maar de bronnen te activeren, al of niet in meditatie, die je ‘om niet’ zijn gegeven met de genadegave die ons in de doop is aangezegd. Tegelijkertijd is er het ’ik’, het ‘valse’ zelf met zijn gehechtheden aan vaste overtuigingen, rollen ed die het geluk diep in ons in de weg staan. Zij zuigen onze energie weg die we nodig hebben om ons hiervan te ontdoen in het proces naar zelfkennis. Dit proces kan geleidelijk plaatsvinden door, onder andere met behulp van christelijke meditatie, die dingen te leren loslaten die het vrijmaken van de Geestesgaven in de weg staan.   

Annemarie van Wijngaarden en Rob Boersma

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >