Chakra's en de christelijke meditatie

In de najaarsserie willen we het chakra systeem verbinden met christelijke vormen van meditatie en zijn bijbelse bronnen van inspiratie.

 Wat is een chakra ?

Het woord ‘chakra’ betekent letterlijk ‘wiel of schijf van licht.’ Chakra’s zijn centra van ronddraaiende wervelende energie van en in ons fijnstoffelijke lichaam, de aura, die ons lichaam omgeeft. Door de chakra’s wisselen we energie en informatie uit met onze omgeving, iedere chakra op een biologisch, mentaal en geestelijk/spiritueel niveau.

Er zijn zes van deze wervelende trechtervormige wielen van energie, gegroepeerd rond de wervelkolom, die een reeks specifieke energievelden vormen, van het stuitje (1e chakra) tot het midden van het voorhoofd (6e chakra) en een 7e chakra die zich boven het hoofd bevindt. Deze zeven hoofdchakra’s zijn onderling verbonden door verticale energiebanen die de chakra’s doordringen. Iedere chakra regelt een specifieke energie. Zo regelt bijvoorbeeld de stuitchakra de fysieke of vitale energie en de hartchakra de gevoelsenergie. De  chakra’s corresponderen met  bepaalde elementen, kleuren, zintuigen (b.v. 1e chakra: aarde, rood, reuk). In de  lichaamsgebieden waarin ze liggen, reguleren ze hormoonklier-, orgaan-, lichaamsfuncties en psychische functies. De zeven chakra’s corresponderen ook met  bepaalde levensthema’s met hun specifieke niveaus van bewustzijn zoals de 1e chakra  die het thema ‘(bestaans)zekerheid’ omvat. Deze thema’s staan centraal in de meditatieavonden.

Chakra’s kunnen min of meer open of gesloten zijn voor doorstroming van energie. Een goede doorstroming bevordert de gezondheid op het fysieke, emotionele, psychische en geestelijke niveau. Bij welbevinden gaan de verschillende chakra’s op een natuurlijke wijze open en dicht. Bij ziekte en/of verstoring van de innerlijke balans kunnen herstelprocessen door verschillende vormen van chakratherapie en (meditatie)oefeningen geactiveerd worden.

Download > Inleiding chakra's, pdf (367 kB)

 

 

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >