1e chakra: (Basis) zekerheid

Het centrale thema van de 1e, basis of stuitchakra is (basis)zekerheid.

De chakra wordt ook wel wortelchakra genoemd omdat het verband houdt met het zich thuis voelen in ons lichaam en ons bestaan. Hierin kunnen we het geworteld en aanwezig zijn in alle omstandigheden ervaren. De chakra legt ook de kiem voor onze innerlijke zekerheid, standvastigheid, zelfbehoud en daarmee het fundament voor de ontwikkeling van de overige chakra’s en persoonlijke groei. Als de chakra open is ervaar je pure pulserende levensenergie, het lichamelijke gevoel van leven in de meest primitieve en primaire vorm. Je voelt je zeker, stabiel, veilig en gegrond in het bestaan in het hier en nu. Het element is dan ook ‘aarde’.

De wortelchakra is als een wortelstelsel van een plant die, diep geworteld in de aarde, zijn voeding krijgt, deze opstuwt naar de op het licht gerichte bloem als bekroning van het organisme. Hier zetelt ook de levenswil van waaruit gedachten zich aandienen zoals: ‘De aarde is mijn mokum, mijn woonplaats. Ik wil hier helemaal zijn.’ In de bijbel zien we teksten die een relatie hebben met de betekenis van deze chakra zoals bijvoorbeeld in gen.1:1 ,’In beginsel schiep God de hemel en de aarde.’ God wil de aarde en het aardse. De ’adam’, de mens wordt later door God op deze aarde geplaatst. Met beide voeten stevig op de aarde, rechtop en gericht naar de hemel. Deze positie van de mens drukt de betrokkenheid van de hemel en aarde op elkaar uit. In Gen.13 lezen we over Gods belofte aan Abraham, die ook voor ons geldt. God belooft Abraham zijn ‘makom’, zijn plek om zich te vestigen, te wortelen, te groeien en vruchtbaar te zijn. Vanuit dit diepe vertrouwen kunnen we, met Abraham op weg gaan. Rondtrekken over de aarde, je daaraan toevertrouwen, vanuit een weten dat als je valt opgevangen wordt.

Zoals gezegd houdt het niveau van bewustzijn van de wortelchakra verband met zelfbehoud. Het is gericht op overleven in de materiele wereld. Deze materiele wereld is minder stabiel dan we denken. Met onze zintuigen nemen we de ons omringende wereld ten onrechte als solide en onveranderlijk waar. Zij is, zeker de laatste decennia, in een exponentieel versnelde ontwikkeling en daarmee verandering geraakt waardoor bij velen een gevoel van onzekerheid wordt opgeroepen. Carolina Bont stelt dat ‘deze, zij het betrekkelijke, vastheid echter de fundering is van ons bestaan als bewuste spirituele en fysieke wezens’. De relatie tussen bewustzijn/spiritualiteit en het lichamelijke is ook in de neurologie aangetoond: het verband tussen bewustzijn en spiritualiteit enerzijds én verschillende delen van de hersenen en daarmee verbonden lichaamsfuncties waaronder het immuunsysteem anderzijds. Tjeu van den Berk maakt in ‘Het mysterie van de hersenstam’ onderscheid tussen de hersenstam en de hersenschors, de cortex. De hersenstam als zetel van het instinct reguleert de basisfuncties als slapen, ademhalen en paren, maar ook van spirituele beleving en de werking van het immuunsysteem. De hersenschors daarentegen is de zetel van het verstand en van de controle van de instincten en prikkels door het denken. Belangrijk is dat de hersenstam en hersenschors met elkaar in balans zijn en in harmonie functioneren. Wanneer de hersenstam bevrijd is van controle op het verstand door de hersenschors, wordt de spirituele energie in het lichaam voelbaar. Hierin zien we ook een duidelijke relatie tussen de wortel- en de 7e,de kruinchakra die ook wel als een transmutatieboog wordt aangeduid. Dit is de weg die de mens heeft afgelegd: vanuit de aarde, het materiele, het lichaam, naar de geest.

De wortelchakra beheerst op lichamelijk gebied de benen, voeten (direct contact met de aarde) en het darmstelstel (via welke wat niet door het organisme opgenomen wordt, wordt teruggeven aan de aarde). Deze chakra met zijn aardende werking bewaart alle informatie die te maken heeft met fysieke overleving. Hieruit komt onze gerichtheid op veiligheid, bescherming, gezondheid én een goede financiële en materiële situatie voort. Als je goed geworteld bent, zegt zr. Kool in ‘Groeien in menswording: chakra, bijbel en mandala’ is je grondgevoel veiligheid. Dit is een motief dat vaak in de Psalmen voorkomt. Je veiligheid wordt vaak bedreigd, maar je mag vertrouwen op God. Hij zet je recht op je voeten. Hij beschermt je met de schaduw van zijn vleugels.....; je mag je bij hem geborgen weten.’

Bij mensen die traumatische ervaringen hebben opgelopen in de jeugd, is het gevoel van basisveiligheid en zekerheid geschaad. De wortelchakra is gesloten waardoor ook de ontwikkeling van de overige chakra’s en daarmee de ontwikkeling van de persoonlijkheid belemmerd wordt. Een wortelchakra die gefixeerd is in een extreem geopende positie kan duiden op een sterke narcistische gerichtheid op het lichaam en financieel-materiële zaken. Daarentegen zien we bij mensen die vooral spiritueel gericht zijn juist een te gesloten 1e chakra waardoor er een tekort aan levenskracht is en er problemen zijn om de realiteit van het bestaan onder ogen te zien. Hanneke Korteweg-Frankhuizen spreekt in haar boek ‘Innerlijke leiding’ over een ‘bleekneuzige spiritualiteit die wonderschone ideeën oplevert maar van het dagelijks bestaan een troep maakt’.

De basischakra die in dienst staat van de ander en het andere, maakt het mogelijk te genieten van al het aardse en lichamelijke. Er is een gezonde aandacht voor de zorg voor het lichaam in al zijn facetten zoals waak/slaapritme, voldoende en goede voeding en het opvangen van en omgaan met stresssignalen. Mensen met een harmonieuze 1e chakra houden van bewegen en van het ritme van de beweging. Zij ervaren een diep vertrouwen waarin zij zich kunnen toevertrouwen aan de aarde en datgene wat van beneden in hen omhoogkomt. Er is een weten dat vallen deel uit maakt van leren lopen en groeien, wat bijdraagt aan het gevoel van zekerheid, standvastigheid en stabiliteit.

Dekkers wijst in ‘De terugtocht naar het paradijs’ op het gevoel van zekerheid dat een ‘gestaag ritme’ in de muziek oproept. Hij geeft het voorbeeld van marsmuziek met tromgeroffel bij militaire exercities waarop militairen moeilijke, soms levensbedreigende situaties, in stampende militaire pas tegemoet moeten gaan. Ook in de traditionele Afrikaanse dans wordt de dans begeleid door de ritmische klanken van diverse percussie instrumenten, zang en voeten (stampen op de grond). De klank en het ritme van de trommel drukt de stemming van het volk uit. De trommel is het teken van leven. (Bij de 1e chakra horen dan ook de basale klanken van slaginstrumenten die een helende werking hebben.) De beat is de hartslag van de stam-gemeenschap. Het krachtige, donkere geluid van de trommel drukt de verbondenheid met ‘moeder aarde‘ uit en roept emoties op om de zielen van degenen die haar ritmes horen, te raken. Ook hier zien we een duidelijke relatie tussen hemel en aarde.

De kleur rood van de wortelchakra staat voor basale levenskracht en wordt onbewust ook geassocieerd met bloed. Het gaat letterlijk om leven of dood, ‘to be or not to be’. De reuk als zintuig van deze chakra werkt hierbij ondersteunend zoals bij een gas- of brandlucht dat op gevaar duidt. Een ander moeilijk te aanvaarden voorbeeld is dat geuren een onbewuste beïnvloeding van de partnerkeuze veroorzaken, waarbij het, volgens onderzoek uit 2009 van Havlicek en Roberts, vooral vrouwen zijn die tot selectie in staat zijn. Belangrijke genen betrokken bij het immunologisch systeem (Major Histocompatibility Complex (MHC)-genen) beïnvloeden indirect onze individuele geur. En Esau zal, in het verhaal in Gen. 25: 27-34 bij zijn thuiskomst de linzensoep van Jakob geroken hebben en deze onbewust ervaren hebben als van levensbelang.

We wezen op enkele bijbelteksten die in verband kunnen worden gebracht met de wortelchakra. Met name zr.Kool en Dekkers brengen veel bijbelteksten en bijbelverhalen in verband met de wortelchakra. We noemen er enkele: Gen.2: 7; Num. 16; Jes.14:12-15 en Mat. 19,16-24. Verschillende auteurs (o.a. Dekkers, Bittlinger, Stolp) wijzen erop dat het gebed dat Jezus aangeeft om te bidden, ‘Het Onze Vader’, ook in verband met de chakra’s gebracht kan worden. De verschillende zinsnedes uit het gebed kunnen gezien worden in relatie tot de zeven chakra’s . Voor de wortelchakra is dat de zin: ‘En breng ons niet in beproeving (verzoeking) maar verlos ons uit (de greep) van het kwaad (de boze)’. Het gaat hierbij volgens Dekkers om ‘standvastigheid in elke beproeving, bij alles wat je innerlijke zekerheid zou kunnen ondermijnen. Dat is het kwaad. Als die zekerheid er is, dan is de energie van de 1e chakra in balans’.

Ook de zes aanbevelingen die door Jezus werden uitgesproken in de bergrede (Mat. 6 vs 1 tot 7 vs 6), zouden in verband te brengen zijn met de onderste zes chakra’s. Bij de eerste aanbeveling in Mat.6:1-4 gaat het om het geven van aalmoezen. Dit kan verbonden worden met de 1e chakra. Het gaat erom dat je afstand kan doen van materiële zekerheden. Het zijn geen echte zekerheden. Al het materiële kan immers vergaan of zomaar verdwenen zijn. Wanneer je geeft uit het verborgene, vanuit de innerlijke houding waarbij je geen zekerheid meer zoekt in het materiële, dan kom je vanzelf dichter bij de innerlijke zekerheid, die in jezelf ervaren kan worden wanneer je bewust aanwezig bent op de plaats waar je bent en je fysieke energie in balans is.

Annemarie van Wijngaarden en Rob Boersma

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >