Meditatie op het Onze vader

De oerkracht van het oudste gebed. 

Met de meditatiegroep ’Weg van leven’ willen we aansluiten op deze hernieuwde belangstelling voor dit oergebed uit het Christendom. Eenmaal in de drie weken gedurende zes avonden gaan we met behulp van verschillende vormen van christelijke meditatie mediteren op de eerste zes tekstregels uit het Onze Vader.

Het Onze Vader gebed staat het laatste jaar in verschillende situaties in een hernieuwde belangstelling: Paus Franciscus plaatst vraagtekens bij de zinsnede in de Nieuwe Bijbelvertaling ’ En breng ons niet in beproeving’, en riep daarmee grote beroering op. Het moderamen van de Raad van Kerken adviseerde n.a.v. de suggestie van een projectgroep nog te wachten met het gebruiken van het Onze Vader in De Nieuwe Bijbelvertaling voor het gebruik in oecumenische vieringen. Verder bespraken in dagblad Trouw steeds twee denkers uit verschillende religies uit een ‘denktank van Claartje Kruijff, de theoloog des Vaderlands de eerste zeven zinsnede uit het gebed. Met haar uitverkiezing ontving zij 10.000 euro waarmee zij een project wil starten om het Onze Vader ‘innovatief te willen ontsluiten’ omdat ‘het Onze Vader dicht bij mijn hart ligt’.. In dit najaar verschijnt een glossy over het Onze Vader samengesteld door Kruijff en met een prominente rol voor de denktank. Tenslotte werden afgelopen voorjaar in het Oecumenisch Leerhuis Noord in de Ark drie middagen onder leiding van Wilken Veen het Onze vader belicht vanuit verschillende invalshoeken.

Met de meditatiegroep ’Weg van leven’ willen we aansluiten op deze hernieuwde belangstelling voor dit oergebed uit het Christendom.
Eenmaal in de drie weken gedurende zes avonden gaan we met behulp van verschillende vormen van christelijke meditatie mediteren op de eerste zes tekstregels uit het Onze Vader ( de laatste regels of de doxologie werden veel later aan het gebed toegevoegd: ’ Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.

De vormen van meditatie die gebruikt worden zijn inleidende ontspannings-, adem en stilteoefeningen; beeldmeditaties op schilderijen, voorwerpen, iconen of korte video’s; tekstmeditatie zoals lectio divina; bewegings- lichaams-en labyrintmeditaties; sacrale- en bibliodans; teken- en schrijf meditaties; mantra en muziekmeditaties.

Een week voor de meditatieavond ontvangt elke deelnemer een inleiding op de tekstregel van de avond.

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >