Leven met imperfectie (onvolmaaktheid) en kwetsbaarheid

“Aanvaard de onvolmaaktheid van het bestaan. Dan kan je leven zinvol en volmaakt worden.” (Trudy van Asperen, ethica)

In onze maatschappij zijn autonomie, prestatie, perfectie, maakbaarheid en efficiëntie zo vanzelfsprekend geworden, dat we imperfectie en kwetsbaarheid in ons leven als ongemakkelijk zijn gaan voelen. Eigenlijk is er geen plaats meer voor het onvolkomene en de breekbaarheid van het bestaan. Het niet kunnen voldoen aan de door de maatschappij, maar ook door ons zelf (!) opgelegde hoge eisen om goed en gelukkig voor de dag te komen, eist echter zijn tol: op steeds jongere leeftijd lijden mensen aan burnout en depressie. Tieners en twintigers hebben grote moeite met falen. Sociale media spelen daarin een grote rol. Maar ook ouderen ervaren een maatschappelijke druk om vitaal ouder te worden en te blijven. Hierdoor ervaren zij meer moeite in het omgaan met en spreken over de eigen kwetsbaarheid door afname van lichamelijk, geestelijk en sociaal functioneren.

Christa Anbeek, hoogleraar Remonstrantse theologie constateert in ‘Aan de heidenen overgeleverd’ dat: ‘Zwijgen over afhankelijkheid en kwetsbaarheid maakt dat persoonlijke ervaringen uit beeld raken, geen naam hebben, niet bestaan. Daardoor zijn we overgeleverd aan een eenzijdig verhaal over succes, zelfontplooiing, vrijheid, gezondheid, onafhankelijkheid en zelfbeschikking. Maar als we spreken over wat pijn deed, en afbrak, hebben we het ook over wat kracht gaf, wat hielp, hoe we terugveerden, waar nieuwe mogelijkheden zich aandienden, waar we iets ontdekten wat we nog niet eerder zagen. Het maakt een gedeelde menselijke conditie zichtbaar en nodigt ons uit om verantwoordelijkheid voor elkaars fysieke, concrete leven’.

In de christelijke traditie zijn onvolmaaktheid, kwetsbaarheid en lijden vanouds bekende ‘gegeven’-heden. Het is deel van het bestaan, zeker ook deel van het leven in navolging van Jezus. Zowel de twijfel en het niet kunnen/willen navolgen, horen daarbij, als ook de kwetsbaarheid in een veeleisende wereld waarin zoveel mag maar ook zoveel moet, komen ons als christenen bekend voor.

Het boek van Crista Anbeek en de boeken van Brené Brown, ‘De Kracht van Kwetsbaarheid” en “De Moed van Imperfectie” hebben ons geïnspireerd tot een serie die bestaat uit vijf meditatieavonden met als titel, ‘Leven met imperfectie (onvolmaaktheid) en kwetsbaarheid’.
Met behulp van verschillende vormen van christelijke meditatie willen we ons eigen levensverhaal op een liefdevolle manier onder ogen zien.

 

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >