Onze vader die in de hemelen zijt

Hij is onze Vader, want er bestaat in ons geen realiteit die niet van hem afkomstig is. Wij behoren hem toe. Hij bemint ons, omdat hij zichzelf bemint en wij van hem zijn. Maar hij is de Vader die in de hemelen is. Niet ergens anders. Als wij geloven een Vader hier op aarde te hebben, dan is hij dat niet, maar slechts een valse God. Wij kunnen geen enkele schrede in zijn richting doen. Men kan niet verticaal lopen. Er valt hier niets te zoeken, wij moeten alleen de richting van onze blik veranderen. Hem alleen komt het toe om ons op te zoeken. Wij dienen ons er over te verheugen, dat God oneindig ver buiten ons bereik is. Zo zijn we ervan verzekerd, dat het kwade in ons - zelfs als het ons hele wezen overspoelt - in geen enkel opzicht de goddelijke zuiverheid, gelukzaligheid en volmaaktheid kan aantasten. Simone Weil, mystica en filosofe

Lees meer...

Afstemmen op de Eeuwige

Meditatie en bezinning op je geestelijke weg. Inleiding serie meditatieavonden voorjaar 2018.

In deze serie meditatiebijeenkomsten zullen we niet zozeer ‘de’ geestelijke weg bewandelen, maar wel een opbouw volgen die ons kan helpen deze weg voor onszelf te verkennen.

Lees meer...

Zien – soms even of één worden met de Eeuwige

“Wanneer ik sta in een hoekje van het kamp, mijn voeten geplant op jouw aarde, het gezicht verheven naar jouw hemel, dan lopen me soms de tranen over het gezicht, geboren uit een innerlijke bewogenheid en dankbaarheid, die een uitweg zoekt (…) Ik vecht niet met jou, mijn God, mijn leven is één grote samenspraak met jou. Misschien zal ik nooit een groot kunstenaresse worden, wat ik toch eigenlijk wil, maar ik ben al te zeer geborgen in jou, mijn God. (…)En al mijn scheppingskracht zet zich om in innerlijke samenspraken met jou, de golfslag van mijn hart is breder geworden hier en bewogener en rustiger tegelijkertijd en het is mij of m’n innerlijke rijkdom steeds groter wordt.”
Etty Hillesum

Lees meer...

Tussenstap: een traag proces, of crisis en verveling op de geestelijke weg

”Dan ben ik alleen met mijn eigen ik en de kosmische ruimtes liggen vergrendeld in mezelf. Dan zou ik willen dat mijn vriend S. ook een begrensd wezen was en er helemaal voor me zou zijn. Bidden kan ik niet, ik houd niet van mezelf.......... Mijn God, geef mij wat geduld en wat liefde voor de kleine dingen van het dagelijkse leven”
Etty Hillesum

Lees meer...

Leven vanuit liefde, of je toevertrouwen aan de Liefde

“God ik dank je voor zoveel kracht die je me geeft. Het innerlijk centrum waaruit mijn leven geregeerd wordt, wordt steeds krachtiger en puntiger. (p.232). Ik vind God, dat ik goed met je samenwerk, dat wij goed samenwerken. Ik geef je een steeds grotere ruimte om in te wonen en ik begin je ook trouw te worden. Ik hoef je haast nooit meer te verloochenen”.
Etty Hillesum

Lees meer...

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >