Geloofsgeheim

Wie luistert zich de weg

uit het lege lawaai

om innerlijk stilte te vindenom dwars door de muur

van reclamekabaal

een ademtocht waarheid te winnenwie schrikt van zichzelf

en weet ik moet leeg

om ooit te kunnen ontvangen


wie opent zijn hart

en smeekt om de Geest

dan de mens in wie God dit verlangde?

Pinksterbegin - Inge Lievaart

Lees meer...

Opstanding

“Ik ben de opstanding en het leven (…)Wie in mij gelooft mag dan sterven, toch zal hij leven; en iedereen die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven(…)”

Johannes 11:25

Lees meer...

Nacht

Spiritueel ontwaken begint
met inspiratie die van buitenaf komt.
Dan, wanneer je op weg bent, begint pas het echte werk.
Ga daarmee door eninspiratie zal van binnenuit komen.

Mysticus Johannes van het Kruis

Lees meer...

God

De gouden parel aan de levensparels-armband of rozenkrans, die we in de mediatiegroep gebruiken, is de ‘parel van God’. Het is de parel die centraal staat in de meditatieavond van 22 maart.

Lees meer...

Het Geheim

God, ik weet het niet wat ik bedoel.

Ik bedoel, want eindeloos probeer

Ik te zeggen wat ik zeggen wil,

Ik bedoel een licht dat niet bestaat,

Ik bedoel het goddelijk gelaat

Dat onzichtbaar is, de stem zo stil.
Schulte Nordholt (1920-1995)

Lees meer...

primi sui motori con e-max.it
Onze nieuwsbrief >